Log in
Chetyre Ledokola
Molotoboytsy
+14
MIBR
FURIA Esports
+10
2 Smirnov, Igor
1 Myagkov, Sergey
4.S
+22
1 Royal Bears (Esports FIFA)
1 Team RusPro (Esports FIFA)
7’
+6
Team Unique
Cyber Legacy
+2
Upcoming Live Events
Today 08:30 PM
Ilyukhin, Evgeniy
Bychkov, Stanislav
Moscow Liga Pro
+1
Today 09:00 PM
Bazilevsky, Vitaly
Merkushin, Yuri
Moscow Liga Pro
+1
Today 09:30 PM
Bychkov, Stanislav
Smirnov, Aleksandr
Moscow Liga Pro
+1
Today 10:00 PM
Ivanov, Viktor
Merkushin, Yuri
Moscow Liga Pro
+1
Today 10:30 PM
Bazilevsky, Vitaly
Rutko, Dmitry
Moscow Liga Pro
+1
Today 11:10 PM
Chetyre Ronina
Rakety
Liga Pro Short - 3x10min
+2